Преподаватели

Начален курс

Дафинка Георгиева

Ели Димова

Руска Смиленова Ищалова

Тонка Кирилова Панайотова

Татяна Стойкова Михайлова

Теодоси Викторинов Митковски

Таня Димитрова Степура-Палаханска

Силвия Кирилова Иванова

 


Среден курс

Нина Васкова Недкова-Воденичарова - български език и литература

Любима Лазарова Соколова - английски език

Таня Валентинова Тагарева –математика, информационни технологии

Таня Филипова - математика, информационни технологии,

- история и цивилизация, география и икономика

Елена Димитрова Малиновска- човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Десислава Александрова – български език и литература

Бойко Филипов Иванов- физическо възпитание и спорт

Ангел Марчев - музика

Учители ЦДО

Ваня Христова

Кирил Руменов Димитров

Ваня Андонова Попова

Цвети Антова

Камелия Сашева Христова

Елена Попова

Иванка Колева

Ангелина Стоянова

Сашка Карликова

Мая Балабанова

Росица Чаушева

Юлия Манасиева

Даниела Георгиева Боева- логопед

AddThis Social Bookmark Button