Класни ръководители


    Класните ръководители на паралелките в училището за учебната 2018/2019 година, както следва:

1.    На 1 „а” клас –  Руска Ищалова – ст. учител 1-4 клас

2.    На 1 „б” клас – Силвия Иванова - ст. учител 1-4 клас

3.    На 2 „а” клас – Таня Михайлова – ст. учител 1-4 клас

4.    На 2 „б” клас -   Таня Палаханска – ст. учител 1-4 клас

5.    На 3 „а” клас -  Теодоси Митковски - учител 1-4 клас

6.    На 3 „б” клас -   Тонка Панайотова –  учител 1-4 клас

7.    На 4 „а” клас  - Ели Димова – ст. учител 1-4 клас

8.    На 4 „б” клас  - Дафинка Георгиева – ст. учител 1-4 клас

 

 9.     На 5 „а”  клас - Таня Тагарева - учител по математика и информационни технологии

10.   На 5 „б”  клас –  Любима Соколова - ст.учител по английски език

11.   На 6 „а” клас  – Нина Воденичарова- учител по български език и литература

12.   На 6 „б” клас – Росен Абаджиев – ст. учител по физика и астрономия, математика, информационни технологии

13.   На 7  „а” клас - Таня Алмишева – ст. учител по история и география


14.   На 7  „б” клас -  Елена Малиновска - ст.учител по биология, химия, човекът и природата


15.    Полуинтернатна група 1 а клас– Кирил Димитров –   учител ЦДО

15.    Полуинтернатна група 1 б клас –  – Ваня Христова ст. учител ЦДО

16.    Полуинтернатна група 2 а  клас – Камелия Христова – учител ЦДО

17.    Полуинтернатна група 2 б  клас – Цвети Антова – учител ЦДО

18.    Полуинтернатна група 3 а клас – Елена Попова – учител ЦДО

19.    Полуинтернатна група 3 б клас – Галина Мозурска –ст. учител ЦДО

20.    Полуинтернатна група 4 а клас – Ангелина Стоянова –ст.  учител ЦДО

21.    Полуинтернатна група 4 б клас – Ваня Попова – ст. учител ЦДО

22.    Полуинтернатна група 5 клас – Юлия Манасиева –  учител ЦДО

23.    Полуинтернатна група 6 клас – Росица Чаушева –  учител ЦДО

24.    Полуинтернатна група 7 клас – Сашка Карликова –  учител ЦДО

AddThis Social Bookmark Button