Класни ръководители


    Класните ръководители на паралелките в училището за учебната 2019/2020 година, както следва:

1.    На 1 „а” клас –  Ваня Попова –  учител 1-4 клас

2.    На 1 „б” клас – Ангелина Стоянова -  учител 1-4 клас

3.    На 2 „а” клас – Руска Ищалова –  учител 1-4 клас

4.    На 2 „б” клас -   Силвия Иванова –  учител 1-4 клас

5.    На 3 „а” клас -  Татяна Оракова - учител 1-4 клас

6.    На 3 „б” клас -   Таня Палаханска –  учител 1-4 клас

7.    На 4 „а” клас  - Теодоси Митковски –  учител 1-4 клас

8.    На 4 „б” клас  - Тонка Панайотова –  учител 1-4 клас

 

 9.     На 5 „а”  клас - Елена Малиновска

10.   На 5 „б”  клас –  Таня Алмишева

11.   На 6 „а” клас  – Таня Тагарева

12.   На 6 „б” клас – Нина Воденичарова

13.   На 7  „а” клас - Таня Филипова

14.    Полуинтернатна група 1 а клас– Кирил Димитров –   учител ЦДО

15.    Полуинтернатна група 1 б клас –  – Ваня Христова ст. учител ЦДО

16.    Полуинтернатна група 2 а  клас – Камелия Христова – учител ЦДО

17.    Полуинтернатна група 2 б  клас – Цвети Антова – учител ЦДО

18.    Полуинтернатна група 3 а клас – Елена Попова – учител ЦДО

19.    Полуинтернатна група 3 б клас – Галина Мозурска –ст. учител ЦДО

20.    Полуинтернатна група 4 а клас – Ангелина Стоянова –ст.  учител ЦДО

21.    Полуинтернатна група 4 б клас – Ваня Попова – ст. учител ЦДО

22.    Полуинтернатна група 5 клас – Юлия Манасиева –  учител ЦДО

23.    Полуинтернатна група 6 клас – Росица Чаушева –  учител ЦДО

 

AddThis Social Bookmark Button