Летни ваканционни дейности

Летни ваканционни дейности - програма

 

      IV a - Последното занимание по интереси на учениците от 4.а клас беше участие във фотоконкурс на тема "Моето училище е най-хубаво!". Получиха се много сполучливи снимки. На едната снимка четвъртокласника Стефан Христов е снимал брат си, който септември щеu5
бъде първи клас в любимото училище.u1

u2

Финансов отчет към 31.03.2020 г.

 

Делегиран бюджет на училището към 31.03.2020 г.

Интердисциплинарен урок на тема "Светът и ценностите на възрожденския българин"

Интердисциплинарен урок на тема "Светът и ценностите на възрожденския българин" бе изнесен от г-жа Воденичарова и г-жа Алмишева в 6.б клас. Урокът започна с представяне биографията на Вазов и акцент върху това, че тази година се навършват 170 години от рождението му. Учениците представиха проект за периода Възраждане от историческа гледна точка. Наблюдаваха презентация за романа "Под игото"- творческа история, сюжет, герои. Направиха изводи кои са ценностите на възрожденския българин- самостоятелна църква, образование, култура.b2 1b2 2

24 май - Ден на славянската просвета и култура

Прочети още...

Стартира нов учебен предмет "Състезателна информатика" за най-малките

През учебната 2020/2021 IV ОУ „Д. Дебелянов“ – Благоевград стартира нов учебен предмет – «Състезателна информатика» за най- малките на езика C++.

Пожелаваме попътен вятър на малчуганите в света на високите технологии.

1 година – 3 клас;

2 година – 3 и 4 клас;

3 година – 3, 4 и 5 клас;

4 година – 3, 4, 5 и 6 клас.

През 1-ва година учениците ще изучават - алгоритми, езици за програмиране; среди за програмиране, елементи на езиците за програмиране; типове данни и операции в езика С++;аритметични операции, изрази и присвояване; въвеждане и извеждане на данни; линейни алгоритми; още операции в езика C / C++; знаков тип char.

През втората година на проекта ще се включат трети и четвърти клас. Четвърти клас ще участват в състезания и олимпиади в група Е по информатика. Всяко състезание се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи с алгоритмичен характер.

През трета година на проекта ще се включат 3,4 и 5 клас. Учениците от 4 и 5 клас ще участват в състезания и олимпиади в състезателна група Е по информатика.

През четвъртата година в проекта ще се включат 3, 4, 5 и 6 клас. Учениците от 4 и 5 клас ще се състезават в група Е, а 6 клас в Д група.


На 23.01.2020 г. в 4.а клас се проведе интердисциплинарен урок

y2y1

На 23.01.2020 г. в 4.а клас се проведе интердисциплинарен урок по учебните предмети РП – Информационни технологии и Човекът и обществото. Осъществи се междупредметна връзка, в която учениците с голяма мотивация показаха знания и умения по двата учебни предмета. Под ръководството на своите учители Руска Ищалова и Теодоси Митковски екипите презентираха своите творчески умения за анимиране и задаване на ефекти, демонстрирайки знанията си по Човекът и обществото. Доказаха, че с помощта на компютърна програма като MS Power Point могат по интересен и достъпен начин да се затвърдят и обобщят знания за природните области на България. Четвъртокласниците с желание влязоха в ролята на учители и показаха завидни умения и знания по двете учебни дисциплини.