Родителска среща

На xx фефруари 2017 г., сряда, от 18.00 ч. ще се проведе родитело-учителска среща за 5., 6., 7. клас. Родителите могат да разговарят с преподавателите за успеха и дисциплината на своите деца.

AddThis Social Bookmark Button