Олимпиада по български език и литература

На 15 януари 2017 г., неделя, от 9.00 ч. в сградата на училището ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по български език и литература.

AddThis Social Bookmark Button