Избор на настоятелствоПрез 2016 г. се проведе събрание на училищното настоятелство, на което се избраха нови членове в следния състав:

1. Елена Малиновска - председател на уч. настоятелство, учител  в 4 ОУ „Димчо Дебелянов”

2. Стоян Въчков - зам. председател

3. Силвия Иванова - секретар

4. Маряна Ушева - член на училищното настоятелство

5. Мая Георгиевска - член на училищното настоятелство

 

AddThis Social Bookmark Button