На 23.01.2020 г. в 4.а клас се проведе интердисциплинарен урок

y2y1

На 23.01.2020 г. в 4.а клас се проведе интердисциплинарен урок по учебните предмети РП – Информационни технологии и Човекът и обществото. Осъществи се междупредметна връзка, в която учениците с голяма мотивация показаха знания и умения по двата учебни предмета. Под ръководството на своите учители Руска Ищалова и Теодоси Митковски екипите презентираха своите творчески умения за анимиране и задаване на ефекти, демонстрирайки знанията си по Човекът и обществото. Доказаха, че с помощта на компютърна програма като MS Power Point могат по интересен и достъпен начин да се затвърдят и обобщят знания за природните области на България. Четвъртокласниците с желание влязоха в ролята на учители и показаха завидни умения и знания по двете учебни дисциплини.

 

AddThis Social Bookmark Button