Стартира нов учебен предмет "Състезателна информатика" за най-малките

През учебната 2020/2021 IV ОУ „Д. Дебелянов“ – Благоевград стартира нов учебен предмет – «Състезателна информатика» за най- малките на езика C++.

Пожелаваме попътен вятър на малчуганите в света на високите технологии.

1 година – 3 клас;

2 година – 3 и 4 клас;

3 година – 3, 4 и 5 клас;

4 година – 3, 4, 5 и 6 клас.

През 1-ва година учениците ще изучават - алгоритми, езици за програмиране; среди за програмиране, елементи на езиците за програмиране; типове данни и операции в езика С++;аритметични операции, изрази и присвояване; въвеждане и извеждане на данни; линейни алгоритми; още операции в езика C / C++; знаков тип char.

През втората година на проекта ще се включат трети и четвърти клас. Четвърти клас ще участват в състезания и олимпиади в група Е по информатика. Всяко състезание се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи с алгоритмичен характер.

През трета година на проекта ще се включат 3,4 и 5 клас. Учениците от 4 и 5 клас ще участват в състезания и олимпиади в състезателна група Е по информатика.

През четвъртата година в проекта ще се включат 3, 4, 5 и 6 клас. Учениците от 4 и 5 клас ще се състезават в група Е, а 6 клас в Д група.


AddThis Social Bookmark Button