Първо място с проект Българска Екзархия

Първа награда:

"Ученическа кръгла маса" по случай 1 ноември - Денят на Народните будители.

1

видео от представянето:

2SPAS

 презентация - Българска екзархия

AddThis Social Bookmark Button