На 14 декември от 18.00 ч. се проведе онлайн родителска среща на 7.а и 7.б клас, с класни ръководители Н. Воденичарова и Т. Тагарева.

        На 14 декември от 18.00 ч. се проведе онлайн родителска среща на 7.а и 7.б клас, с класни ръководители Н. Воденичарова и Т. Тагарева. Срещата е съобразена с график по НП 19 и е на тема " Кариерно ориентиране" с външни лектори Н. Радкова и Ал. Ковачева.

tr1

 tr2

tr3

tr4

tr6

tr7

AddThis Social Bookmark Button