Агресия, тормоз, толерантност

     На 18.01.2021г., понеделник, от 18.00 часа в специално създадена за целта стая в платформата Teams се проведе първата среща с родителите на учениците от VIА и VIБ класове по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. В on line срещата взеха участие близо 30 родители. Обсъдена бе темата „Агресия, тормоз, толерантност“. Гост – лектор беше д-р Десислава Иванова - психолог към Община Благоевград, член на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

    Д-р Иванова отговори на предварително зададени към нея въпроси, а след това предизвика дискусия, в която присъстващите родители можеха да задават на място въпросите, които ги вълнуват. Основните обсъдени проблеми бяха свързани с промените и предизвикателствата на възрастта на децата, липсата на фокус, необходимостта от това родителите да познават и да общуват с децата си. Лекторът опита да разсее страхът и притеснението на родителите да търсят помощ от психолози, доказвайки, че страхът и усещането за провал са тези, които ни спират, а отговорният родител търси и намира помощ от компетентни професионалисти.

     В края на срещата д-р Иванова сподели актуални и надеждни сайтове, с достоверна информация по коментираните проблеми и остана отворена за по-нататъшни срещи и разговори.

 

mali1

mali2

mali3

AddThis Social Bookmark Button