Програма

>Седмично разписание на часовете за учениците от V до VII клас за периода на дистанционното обучение от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

di2

di3

Седмично разписание на часовете за учениците от I до VII клас за периода на дистанционното обучение от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

da1

da4

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – БЛАГОЕВГРАД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

за І-я срок на учебната 2020/ 2021 година

AddThis Social Bookmark Button