ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА –ЗАКУСКА И ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

Протокол за решение: Изтеглете протокола

Номер:  9037242
Процедура:

Публична покана

Име: ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА –ЗАКУСКА И ТОПЪЛ ОБЯД  ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Описание:

 

"Приготвяне и доставка на закуски за учениците от I-IV клас в IV ОУ "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград";

"Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците в IVОУ "Димчо Дебелянов", град Благоевград,обучаващи се по проект BG051PO001-3.1.06 ,,Подобрявяне на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2014 14:00
Състояние: Възложена

Документи

ДокументДата
1 Публична поканаПублична покана 10/12/2014
2 Досие 10/12/2014
3 Методика за оценяване на офертитеМетодика за оценяване на офертите 10/12/2014
4 Техническо предложениеТехническо предложение 10/12/2014
5

Ценово предложениеЦеново предложение

10/12/2014
6 Юридически сведения 10/12/2014
7 Договор 10/12/2014
8 Декларация 10/12/2014
9 Съобщение до медиите 10/12/2014
10 Договор за обществена поръчка 05/01/2015
AddThis Social Bookmark Button