Доставка-на-храна--закуска-и-топъл-обяд-2015

Номер:  9048855
Процедура:

Публична покана

Име: ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА –ЗАКУСКА И ТОПЪЛ ОБЯД  ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Описание:

 "Приготвяне и доставка на закуски за учениците в IV ОУ "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград";

За част „Закуска“-20 546 броя закуски. - за част „Топъл обяд“-15 542 броя обяди.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/12/2015 16:30
Състояние: Отворена

Документи

ДокументДата
1 Публична покана 11/12/2015
2 Досие 11/12/2015
3 Методика за оценяване на офертите 11/12/2015
4 Техническо предложение 11/12/2015
5

Ценово предложение

11/12/2015
6 Юридически сведения 11/12/2015
7 Договор 11/12/2015
8 Декларация 11/12/2015
9 Протокол  22/12/2015
     
AddThis Social Bookmark Button