Доставка-на-храна--закуска-и-топъл-обяд-2018

Номер:  
Процедура:

Публична покана

Име: “ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА –ЗАКУСКА /ПЛОД/ И ТОПЪЛ ОБЯД  ЗА НУЖДИТЕ НА УЧАЩИТЕ В ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД”
Описание:

 "Приготвяне и доставка на закуски за учениците в IV ОУ "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград";

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: Приемането на оферти е всеки работен ден от 8.30 до 15.30 ч. в деловодството на възложителя от 06.12.2018 г. до 14.12.2018 г.  На основание чл.188 ал. 2 от ЗОП, удължаваме срока за прием на оферти до 19.12.2018г.  Отварянето на офертите ще бъде на 20.12.2018 г. от 14.00 ч.
Състояние: Отворена

Документи

ДокументДата
1 Документ АОП 05/12/2018
2 Досие и указания 05/12/2018
3 Заповед 05/12/2018
     
     
     
     
     
     
     
AddThis Social Bookmark Button