Учебно време

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна

05.02.2020 г. – междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература

22.05.2020 г. – втори ДЗИ 09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2020 г.– I - III клас (14 учебни седмици) 16.06.2020 г.

– IV – VІ клас (16 учебни седмици) 30.06.2020 г.

– V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

AddThis Social Bookmark Button