Иновативно училище

Иновативно училище

РЕШЕНИЕ № 584

Logo ischools transparent

от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 24.08.2020 г.) 

Моля прочетете писмото с уточнения свързани с достъпа до информация и съхраняването на деклaрации от родителите.

Писмо - 9105-38 /18.01.2021

 

“Състезателна информатика - първи стъпки в програмирането на С/С++”

Цел на иновацията:

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 3 клас. “Състезателна информатика - първи стъпки в програмирането на С/С++”. 120 ученика ще изучават дисциплината в рамките на 4 последователни години, като всяка следваща година надгражда знанията им. В град Благоевград и община не се изучава предмет или извънкласна дейност „Състезателна информатика“ в началните класове 3 и 4 клас . В Република България се провежда олимпиада по информатика от 4 клас, но учениците в нашето училище нямат достъп до нея, защото не изучават този предмет.

Мотиви за предложената иновация:

Желаем да включим иновативна дисциплина “ Състезателна информатика - първи стъпки в програмирането на С/С++”, за да подготвим по-добре нашите ученици за съвременния IT свят. Ще провокираме вродената им любознателност, и спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Тези придобити умения за учене са полезни за всички училищни дисциплини. Ще ги мотивираме да продължат обучението си в нашето училище, което предлага иновативни средства за обучение. Надяваме се да намалим процентът на отпадналите. Нашият екип ще придобие престиж и уважение сред обществото, и училището ще се наложи като иновативен обучителен център в региона.

Продължителност на проекта за иновативно училище:  4 години (до края на 2023/2024 учебна година)

 

Тематично разпределение на часовете в иновативните паралелки тук

6 result 2

7 result 1

8 result 1

AddThis Social Bookmark Button