Публични покани

Публични покани, публикувани през 2019 г.

                                        Заповед

                              РД № 12-250/22.05.2019г.

                                        Детайли

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко " за 2019 - 2020, 2020 - 2021 и 2021 - 2022 учебни години.

Детайли за поръчка 

Публични покани, публикувани през 2018 г.

Документ:
Добавен на:  05/12/2018
Преписка в АОП:
Процедура: Публична покана
Име: “ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА –ЗАКУСКА /ПЛОД/ И ТОПЪЛ ОБЯД  ЗА НУЖДИТЕ НА УЧАЩИТЕ В ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД”
Описание:

"Приготвяне и доставка на закуски за учениците в IV ОУ "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград";

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: Приемането на оферти е всеки работен ден от 8.30 до 15.30 ч. в деловодството на възложителя от 06.12.2018 г. до 14.12.2018 г.  На основание чл.188 ал. 2 от ЗОП, удължаваме срока за прием на оферти до 19.12.2018г.  Отварянето на офертите ще бъде на 20.12.2018 г. от 14.00 ч.

Детайли за поръчка 


Публични покани, публикувани през 2015 г.

Документ: 9048855
Добавен на: 11/12/2015
Преписка в АОП: 9048855
Процедура: Публична покана
Име: “ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА –ЗАКУСКА И ТОПЪЛ ОБЯД  ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД”
Описание:

"Приготвяне и доставка на закуски за учениците в IV ОУ "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград";

За част „Закуска“-20 546 броя закуски. - за част „Топъл обяд“-15 542 броя обяди.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/12/2015 16:30

Детайли за поръчка 9048855


Публични покани, публикувани през 2014 г.

Документ: 9037242 (възложена)
Добавен на: 10/12/2014
Преписка в АОП: 9037242 (възложена)
Процедура: Публична покана
Име: “ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА –ЗАКУСКА И ТОПЪЛ ОБЯД  ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД”
Описание:

"Приготвяне и доставка на закуски за учениците от I-IV клас в IV ОУ "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград";

"Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците в IVОУ "Димчо Дебелянов", град Благоевград,обучаващи се по проект BG051PO001-3.1.06 ,,Подобрявяне на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2014 14:00

Детайли за поръчка 9037242 (възложена)

AddThis Social Bookmark Button