Образци на документи

 Прикачени документи:

 Заявление за избор учебни предмети, факултативни часове(1)

Заявление за избор учебни предмети, избираеми часове

 Заявление - родител, промяна форма на объчение извън общи случаи

Заявление - спортни дейности

Заявление за записване 1 клас прил.3

Заявление-за явяване на изпит сам. форма

Заявление - родител, съгласие, подкрепа

Заявление - родител, съгласие, общо

Заявление - родител, комбинирана форма на обучение

Заявление - промяна форма на обучение

 Заявление - отсъствия на ученик 7 дни

Заявление - отсъствия на ученик за 3 дни

Заявление - форма на обучение, записване

Декларация - информирано съгласие, родил_

_Заявление за преместване на ученик

Заявление личностна подкрепа

Заявление издаване на дубликат

Заявление за участие 1 клас

 Заявление за онлайн обучение

Декларация за онлайн среда  

Заявление за обработка и съхраняване на лични данни

Заявление за личностна подкрепа

Общо заявление за различни желания на родителите

AddThis Social Bookmark Button