Материална база

Причини, за да изберете IV ОУ „Д. Дебелянов”:

-бърз, лесен, безопасен достъп до училището;
-целогодишно целодневно обучение за учениците от 1. до 7. клас;
-висококвалифицирани учителски кадри;
-няколко полуинтернатни групи за самоподготовка, организиран отдих и физическа активност, занимания по интереси;
-училище без цигарен дим, алкохол, наркотици и секти;
-обучение по английски език и информационни технологии;Училището предлага възможности за развитие на творческите способности на учениците в областта на:

-танцовото изкуство;


-театралното изкуство;


-музикалното изкуство.


IV ОУ „Д. Дебелянов” разполага с отлична материална база, богат опит и традиции, успешна реализация на възпитаниците си.

-кът на патрона


-красиви фоайетаУчилището разполага с:

-2 модерни компютърни кабинета;


-екологосъобразни бели дъски;


-добре оборудван физкултурен салон;


-богата библиотека;


-самостоятелна стая за всяка паралелка;AddThis Social Bookmark Button