Преподаватели

Начален курс

Дафинка Георгиева

Ели Димова

Руска Смиленова Ищалова

Тонка Кирилова Панайотова

Татяна Стойкова Михайлова

Теодоси Викторинов Митковски

Таня Димитрова Степура-Палаханска

Кирил Руменов

 


Среден курс

Нина Васкова Недкова-Воденичарова - български език и литература

Любима Лазарова Соколова - английски език

Таня Валентинова Тагарева –математика, информационни технологии

Таня Филипова - математика, информационни технологии,

Спас Гегов- история и цивилизация, география и икономика

Елена Димитрова Малиновска- човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Десислава Александрова – български език и литература

Бойко Филипов Иванов- физическо възпитание и спорт

Ангел Марчев - музика

Учители ЦОУД

Ваня Христова

Ваня Андонова Попова

Цвети Антова

Камелия Сашева Христова

Елена Попова

Иванка Колева

Ангелина Стоянова

Сашка Карликова

Росица Чаушева

Юлия Манасиева

Даниела Георгиева Боева- логопед

AddThis Social Bookmark Button