Училищен психолог

Психолог: Михаела Александрова Стамболийска

В нашето училище децата имат възможност да работят с психолог. Това е от изключителна важност за тяхното ментално развитие. През училищния период индивидът преминава през процес на уголемяване, усъвършенстване и диференциация на жизнените сили.

По тази причина в заниманията с психолога са въведени иновативни методи за подобряване на висшите психични функции, усвояване на училищния материал и разрешаване на конфликти и проблеми с дисциплината.

Психологът смята, че потенциалът на всяко дете е безграничен, трябва само да го насочваме в правилната посока.

AddThis Social Bookmark Button