За провеждане на допълнителен час на класа през втория срок на учебната 2019/2020 година

 

 ГРАФИК за провеждане на допълнителен час на класа през втория срок на учебната 2020/2021 година

 

ГРАФИК за провеждане на допълнителен час на класа през първи срок на учебната 2020/2021 година

AddThis Social Bookmark Button