График за електронна среда

TANQ1

TANQ2

GO

zap4

zap3

zap2

A2

A3

B1

 

A5

 A4

ЗАПОВЕД

Седмични разписания на часовете за часовете за учениците от V - VII за периода на дистанционно обучение от 11.03.2021 до 24.03.2021 г.

 Ceдмично разписание на часовете за учениците от V - VII клас за периода на обучение от разстояние в електронна среда от 11.03.2021 до 24.03.2021 г. - СУТРИН 

Ceдмично разписание на часовете за учениците от V - VII клас за периода на обучение от разстояние в електронна среда от 11.03.2021 до 24.03.2021 г. -СЛЕДОБЯД

 Седмично разписание на заниманията на ГЦОУД - прогимназиален етап за периода на обучение от разстояние в електронна среда от 04.02.2021 до 17.03.2021 г.

 

Седмично разписание на часовете за учениците от V до VII клас за периода на дистанционното обучение от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

di2

di3

Седмично разписание на часовете за учениците от I до VII клас за периода на дистанционното обучение от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

da1

da4

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – БЛАГОЕВГРАД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

за І-я срок на учебната 2020/ 2021 година

AddThis Social Bookmark Button