Класни ръководители


    Класните ръководители на паралелките в училището за учебната 2020/2021 година, както следва:


1а Теодоси Митковски

1б Тонка Панайотова

2а Дафинка Георгиева

2б Ангелина Стоянова

3а Руска Ищалова

3б Кирил Димитров

4а Татяна Михайлова

4б Таня Палаханска

5аТаня Филипова

5б Десислава Александрова

6а Елена Малиновска

6б Спас Атанасов

7а Таня Тагарева

7б Нина Воденичарова

AddThis Social Bookmark Button