Критерии за оценяване СФО 2020/2021 г.

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – обща крайна оценка

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по Математика

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по РП - Математика

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по Информационни технологии

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по Физика и астрономия

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по бългрски език и литература – РП

 

Критерии за оценяване при провеждане на изпит за определяне на годишната оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – VII клас по бългрски език и литература

 

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button