Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

eu flagПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06esf flag

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 СНИМКИ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ В НАШАТА ГАЛЕРИЯ

 

AddThis Social Bookmark Button