„ECO – US SUPPORT“ 2019 – 2021

„ECO – US SUPPORT“ 2019 – 2021

През септември 2019г. в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, Благоевград стартира втори двугодишен проект „Eco-us support“. Проектът е в рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ по ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” за периода 2019-2021 година. Разработен е от I.C.“FEDERICO II DI SVEVIA“ – училище от Маскалучия, Катания, Италия, които са и координатори на проекта. Партнираме още с училища от Естония, Словения, Турция, Италия и Гърция. Бюджетът е на стойност 24 227 евро.

Целите, които искаме да постигнем са фокусирани върху:

1. Опазването на водата и морето.

2. Опазването на биоразнообразието: флора и фауна.

3. Устойчиво хранене.

4. Управление на отпадъците.

Основните задачи и резултати, към които се стремим са:

• Борба с бедността и социалната дискриминация чрез премахване на териториалните различия;

• Гарантиране на условия за развитие на човешкия потенциал;

• Насърчаване на здравето и благополучието;

• Спиране на загубата на биологично разнообразие;

• Осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси;

• Утвърждаване на устойчиви модели на производство и потребление.

Тези цели и задачи ще гарантират качествено образование, а това е основата за подобряване на живота на хората и постигане на устойчиво развитие.

Първата среща на партньорите се проведе от 04 до 08 ноември 2019г. в град Йъхви, Естония. Тя имаше няколко основни задачи:

1. Запознаване с детайлите на проекта и възможностите за сътрудничество между държавите – участнички в контекста на проекта.

2. Обсъждане на отговорностите на всяко училище, заложени в проекта, както и финансовото управление от координатора; споделяне на проблеми и затруднения.

3. Избор на лого. В месеците предшестващи тази среща всяко училище- партньор, включително и нашето, трябваше да организира конкурс за лого на проекта. Учениците предложиха своето виждане в рисунки, след което на конкурсен принцип бяха избрани трите най-добри от тях. Те заминаха за Естония, където се състезаваха помежду си предложенията от всички държави. Тази година спечели лого, предложено от училището в Естония.

4. Представяне на всяко от училищата – партньори чрез презентации. В настоящия проект участват големи училища с над 1000 ученика (от Италия и Турция), по-малки - с 200 до 300 ученика (от България и Гърция), а също и детска градина (от Естония). Направи впечатление, че през последните години всички те работят усилено по различни европейски проекти.

5. Обсъждане на датите за следващите срещи по проекта. Те ще бъдат, както следва: месец март 2020 – Кардица, Гърция; месец октомври 2020 – Измир, Турция; месец ноември 2020 – Любляна, Словения; месец февруари 2021 – Благоевград, България, месец май 2021 – Катания, Италия.

6. Обмен на добри практики с училища от Естония.

 Колегите от Естония бяха чудесни домакини. В детската градина учат 200 деца между 2 и 7 години в 11 групи, две от които са само за деца със специални нужди. За всички тях се грижат висококвалифицирани, мотивирани и развиващи се специалисти в различни области – учители, асистенти, логопеди, музиканти и т.н.  Стаите са добре оборудвани за нуждите на децата. Развитието на различните им компетентности се подпомага от всякакви иновации в обучението – работят с ИКТ технологии, изключително наблягат на роботите във всякакво направление – учене на език, посоки, цветове, предмети, основни геометрични фигури и т.н.

 Направи ни впечатление, че въпреки ниските температури дори най-малките двугодишни деца бяха на двора поне по няколко часа на ден, което се оказа държавна политика за закаляване на здравето на подрастващите.

 В двора има специално изградени места за компостиране, а получения компост се използва за засаждане на различни зеленчуци, които се отглеждат от самите деца.

 Имахме възможност да посетим още една детска градина в град Талин. Освен модерната сграда, включваща плувен басейн и голям театрален салон, впечатление ни направи и изключително иновативно оборудване и методи на преподаване. Колегите използват различни варианти на роботи, 4D анимации, таблети, обучителни платформи и т.н.

 Посетихме и едно основно училище в Kohtla-Järve. Освен просторни и добре оборудвани кабинети, в него има и огромна столова, предлагаща безплатна закуска, голям физкултурен салон, плувен басейн и библиотека.  В дните на посещението си в Естония успяхме да се насладим на красотите на замъка в Нарва, разположен на брега на река Нарва на самата граница с Русия, както и на стария Талин с древни замъци, крепости, тесни улички и величествени църкви.

" Eco -Warriors Small-Steps!" - изработване на лого

https://www.facebook.com/4OUBLG/posts/3394582707306211

 

AddThis Social Bookmark Button