Финансов отчет към 30.09.2019 г.

Финансов отчет към 30.09.2019 г.

Информация за изпълнението на делигирания бюджет на училището към 30.09.2019 г.

 

IMG 20190424 0001

 IMG 20190424 0002

 

IMG 20190424 0003

 

IMG 20190424 0004

IMG 20190424 0005

 

IMG 20190424 0006

 

 

 

IMG 20190424 0007

 

 

Финансов отчет към 30.01.2019 г.

 

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 143 - валидиране

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 153 - дубликати

 

Финансов отчет 31.12.2017 г.

 2018 01 15 001 001

 

 

 

 2018 01 15 002 001

 

 

 

2018 01 15 003 001

 

 

 

 

 

 

 2018 01 15 004 001

 

 

 2018 01 15 005 001

 

 2018 01 15 006 001

 

 

Финансов отчет 30.09.2017 г.

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

AddThis Social Bookmark Button